Šalis
Kalba
HACKS skaičiuoklė jums padės taupyti energiją ir pinigus, naudokitės ja.

Skaičiuoklės rezultatai grindžiami jūsų esamos situacijos faktiškais duomenimis, tame tarpe faktišku energijos/kuro suvartojimu.

Rezultatas

 • C8 Faktinis šildymo sistemos efektyvumas
 • C13 Karšto vandens per metus
  litrai
 • C14 Galutinė energija karštam vandeniui
  kWh
 • E23 Galutinė energija
  Faktinis energijos suvartojimas šildymui (ir karštam vandeniui) kWh
 • G23 Metinės sąnaudos
 • I23 Metinė CO₂ emisija
  t CO₂
 • C36 Energijos suvartojimas šildymui
  kWh/m²*m
 • C37 Energijos poreikis šildymui
  kWh/m²*m
 • C38 Namo dėžutės šiluminė kokybė (A-G)
  Skalėje A-G, A geriausias
 • C39 Saulės energija

Namų ūkio duomenys

mq
Reikalaujamas laukas
Reikalaujamas laukas
Reikalaujamas laukas
Metų
Reikalaujamas laukas
Reikalaujamas laukas
Reikalaujamas laukas
Asmenų
Reikalaujamas laukas

Faktinis suvartojimas pagal sąskaitas

Užpildykite lauką 'Faktinis sunaudojimas šildymui: energijos šaltinis
kWh
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh
litrai
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh
kg
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh
kg
Reikalaujamas laukas
€/vienetų
Reikalaujamas laukas
g CO₂/kWh
Reikalaujamas laukas
€/kWh

Nauja šildymo sistemaNamo šiltinimo priemonės
Naujos sistemos gyvenimo trukmė

Metų
Reikalaujamas laukas

SISTEMA namų ūkio lygmenyje

Faktinė sistema E26 Oras/oras šilumos siurblys E27 Oras/vanduo šilumos siurblys E28 Geoterminis šilumos siurblys E29 Kondensacinis dujinis katilas E30 Kondensacinis skydto kuro katilas E31 Granulinis katilas E32 Wood stove
D51 Faktinis suvartojimas
kWh/metus
D52 Faktiškas energijos poreikis šildymui
(tai yra šilumos kiekis,reikalingas pastatui šildyti)

kWh/metus
D53 Faktinės sąnaudos
€/metus
D54 Faktinė CO₂ emisija
t CO₂/metus
D55 Sutaupymai dėl namo apšiltinimo priemonių
kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus
D57 Galutinė energija
(tai yra energijos kiekis perduotas į namą) - pasirinktam variantui

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus
D56 Energijos poreikis po apšiltinimo
kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus

kWh/metus
D58 Visos sąnaudos pasirinktam variantui
€/metus

€/metus

€/metus

€/metus

€/metus

€/metus

€/metus
D59 Visas CO₂ kiekis pasirinktam variantui
t CO₂/metus

t CO₂/metus

t CO₂/metus

t CO₂/metus

t CO₂/metus

t CO₂/metus

t CO₂/metus
D60 Sutaupytos sąnaudos pasirinktam variantui (%)
€/%
(%)
€/%
(%)
€/%
(%)
€/%
(%)
€/%
(%)
€/%
(%)
€/%
D61 CO₂ savings for the selected option (%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
(%)
t CO₂/metus
D62 CO₂ ekvivalentiniai sutaupymai pasirinktam variantui
km/metus automobiliu

km/metus automobiliu

km/metus automobiliu

km/metus automobiliu

km/metus automobiliu

km/metus automobiliu

km/metus automobiliu
D63 Sutaupytos sąnaudos per visą gyvenimo trukmę pasirinktam variantui


D64 CO₂kiekis per visą gyvenimo trukmę pasirinktam variantui
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D65 CO₂ sutaupymai per visą gyvenimo trukmę pasirinktam variantui
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D66 CO₂ ekvivalentiniai sutaupymai per visą gyvenimo trukmę pasirinktam variantui
km automobiliu

km automobiliu

km automobiliu

km automobiliu

km automobiliu

km automobiliu

km automobiliu