Země
Jazyk
Kalkulačka úsporného vytápění HACKS – uspořte emise a snižte náklady na vytápění

Naše kalkulačka úsporného vytápění vám nabídne ekologické možnosti vytápění a vypočítá očekávané provozní náklady. Výpočty jsou založeny na vaší aktuální spotřebě. Cílem kalkulačky je poskytnout první odhad a srovnání mezi různými způsoby vytápění.
Tato kalkulačka úsporného vytápění je vyvinuta v rámci projektu HACKS. Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.
uspornespotrebice.cz

Výstup

 • C8 Aktuální účinnost otopného systému
 • C13 Teplá voda za rok
  litrů
 • C14 Celková energie pro teplou vodu
  kWh
 • E23 Celková energie
  Celková současná spotřeba energie na vytápění (a teplou vodu) kWh
 • G23 Roční náklady
 • I23 Roční emise CO₂
  t CO₂
 • C36 Spotřeba energie pro vytápění
  kWh/m²*rok
 • C37 Potřebná energie pro vytápění
  kWh/m²*rok
 • C38 Orientační kvalita obálky budovy (A-G)
  Škála A-G, A je nejlepší
 • C39 Solární energie

Parametry domu

Povinné zadání
Povinné zadání
Povinné zadání
Roky
Povinné zadání
Povinné zadání
Povinné zadání
Počet lidí
Povinné zadání

Současná spotřeba z faktur

Zadejte současný způsob vytápění
kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
litrů
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
kg
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
kg
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh

Nový otopný systémÚsporná opatření obálky budovy
Životnost nového systému

Roky
Povinné zadání

Vytápění na úrovni domu či bytu

Současné vytápění E26 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch E27 Tepelné čerpadlo vzduch/voda E28 Tepelné čerpadlo země/voda E29 Kondenzační kotel na zemní plyn E30 Kondenzační kotel na LTO E31 Kamna na pelety E32 Kamna na dřevo
D51 Současná spotřeba
kWh/rok
D52 Současná potřebná energie pro vytápění
(Jedná se o množství energie ve formě tepla, kterou potřebujete pro vytápění budovy; potřeba tepla.)

kWh/rok
D53 Současné náklady
Kč/rok
D54 Současné emise CO₂
t CO₂/rok
D55 Úspory vycházející ze zateplení a izolace
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D57 Celková energie
(Jedná se o celkovou dodanou energii)

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D56 Potřebná energie po úsporných opatřeních
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D58 Celkové náklady
Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok
D59 Celkové emise CO₂
t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok
D60 Úspora nákladů (%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
D61 Úspora emisí CO₂ (%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
D62 Ekvivalent úspory CO₂
km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem
D63 Úspory nákladů za životnost zařízení


D64 Emise CO₂ za životnost zařízení
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D65 Úspory emisí CO₂ za životnost
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D66 Ekvivalent úspory CO₂ za životnost
km autem

km autem

km autem

km autem

km autem

km autem

km autem