Země
Jazyk
Kalkulačka úsporného vytápění HACKS – uspořte emise a snižte náklady na vytápění

Naše kalkulačka úsporného vytápění vám nabídne ekologické možnosti vytápění a vypočítá očekávané provozní náklady. Výpočty jsou založeny na vaší aktuální spotřebě. Cílem kalkulačky je poskytnout první odhad a srovnání mezi různými způsoby vytápění.
Tato kalkulačka úsporného vytápění je vyvinuta v rámci projektu HACKS. Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací.

Výstup

 • C8 Aktuální účinnost otopného systému
 • C13 Teplá voda za rok
  litrů
 • C14 Celková energie pro teplou vodu
  kWh
 • E23 Celková energie
  Celková současná spotřeba energie na vytápění (a teplou vodu) kWh
 • G23 Roční náklady
 • I23 Roční emise CO₂
  t CO₂
 • C36 Spotřeba energie pro vytápění
  kWh/m²*rok
 • C37 Potřebná energie pro vytápění
  kWh/m²*rok
 • C38 Orientační kvalita obálky budovy (A-G)
  Škála A-G, A je nejlepší
 • C39 Solární energie

Parametry domu

Povinné zadání
Povinné zadání
Povinné zadání
Roky
Povinné zadání
Povinné zadání
Povinné zadání
Počet lidí
Povinné zadání

Současná spotřeba z faktur

Zadejte současný způsob vytápění
kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
litrů
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
kg
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh
kg
Povinné zadání
Kč/jednotka
Povinné zadání
g CO₂/kWh
Povinné zadání
Kč/kWh

Nový otopný systémÚsporná opatření obálky budovy
Životnost nového systému

Roky
Povinné zadání

Vytápění na úrovni domu či bytu

Současné vytápění E26 Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch E27 Tepelné čerpadlo vzduch/voda E28 Tepelné čerpadlo země/voda E29 Kondenzační kotel na zemní plyn E30 Kondenzační kotel na LTO E31 Kamna na pelety E32 Kamna na dřevo
D51 Současná spotřeba
kWh/rok
D52 Současná potřebná energie pro vytápění
(Jedná se o množství energie ve formě tepla, kterou potřebujete pro vytápění budovy; potřeba tepla.)

kWh/rok
D53 Současné náklady
Kč/rok
D54 Současné emise CO₂
t CO₂/rok
D55 Úspory vycházející ze zateplení a izolace
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D57 Celková energie
(Jedná se o celkovou dodanou energii)

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D56 Potřebná energie po úsporných opatřeních
kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok

kWh/rok
D58 Celkové náklady
Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok

Kč/rok
D59 Celkové emise CO₂
t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok

t CO₂/rok
D60 Úspora nákladů (%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
(%)
Kč/%
D61 Úspora emisí CO₂ (%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
(%)
t CO₂/rok
D62 Ekvivalent úspory CO₂
km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem

km/rok autem
D63 Úspory nákladů za životnost zařízení


D64 Emise CO₂ za životnost zařízení
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D65 Úspory emisí CO₂ za životnost
t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂

t CO₂
D66 Ekvivalent úspory CO₂ za životnost
km autem

km autem

km autem

km autem

km autem

km autem

km autem